189/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
189

ZÁKON
ze dne 16. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 341/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 113/2020 Sb. a zákona č. 117/2020 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Technická notifikace
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU