159/2020 Sb.Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
159

ZÁKON
ze dne 9. dubna 2020
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS CoV-2        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje daňový bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení (dále jen „kompenzační bonus“).


ČÁST DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ BONUS


§ 2

Subjekt kompenzačního bonusu

        (1)  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS
§ 2 - Subjekt kompenzačního bonusu
§ 3 - Předmět kompenzačního bonusu
§ 4 - Výše kompenzačního bonusu
§ 5 - Bonusové období
ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU
§ 6 - Správa a správce kompenzačního bonusu
§ 7 - Žádost o kompenzační bonus
§ 8 - Stanovení kompenzačního bonusu
§ 9 - Placení kompenzačního bonusu
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 10 - Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 11  
Zavřít
MENU