158/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 404)

Částka: 058 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 9. dubna 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 9. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 227/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 11. května 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
158

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 9. dubna 2020 č. 404
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavuV návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Přijatá opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, všech poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů zdravotních služeb o využívání pracovní povinnosti osob na svém území
Zavřít
MENU