129/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. března 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. března 2020 Nabývá účinnosti: 26. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
129

ZÁKON
ze dne 24. března 2020,
kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se číslo „1 578 118 723 753“ nahrazuje číslem „1 488 318 723 753“, číslo 1 618 118 723 753“ se nahrazuje číslem „1 688 318 723 753“, číslo „40 000 000 000“ se nahrazuje číslem „200 000 000 000“, slovo „zvýšení“ se nahrazuje slovem „snížení“, číslo „2 626 169 129“ se nahrazuje číslem „18 873 830 871“ a číslo „42 626 169 129“ se nahrazuje číslem „181 126 169 129“.

        2.  V § 3 odst. 1 se číslo „188 000 000 000“ nahrazuje číslem „330 000 000 000“.

        3.  V příloze č. 1 se číslo „1 578 118 723 753“ nahrazuje číslem „1 488 318 723 753“, číslo „1 618 118 723 753“ se nahrazuje číslem „1 688 318 723 753“, číslo „- 40 000 000 000“ se nahrazuje číslem „-200 000 000 000“, číslo „42 626 169 129“ se nahrazuje číslem „181 126 169 129“ a číslo „-2 626 169 129“ se nahrazuje číslem „18 873 830 871“.

        4.  V příloze č. 2 se číslo „570 502 848 138“ nahrazuje číslem „545 502 848 138“, číslo „510 353 985 554“ se nahrazuje číslem „487 952 297 659“, číslo „7 767 920 000“ se nahrazuje číslem „767 920 000“, číslo „630 000 000“ se nahrazuje číslem „30 000 000“, číslo „2 141 500 000“ se nahrazuje číslem „641 500 000“, číslo „813 000 150 000“ se nahrazuje číslem „757 300 150 000“, číslo „818 611 866 609“ se nahrazuje číslem „762 911 866 609“, číslo „586 443 911 565“ se nahrazuje číslem „561 443 911 565“, číslo „524 584 602 993“ se nahrazuje číslem „502 182 915 098“, číslo „173 062 945 579“ se nahrazuje číslem „163 962 945 579“ a číslo „1 578 118 723 753“ se nahrazuje číslem „1 488 318 723 753“.

        5.  V příloze č. 3 se číslo „75 500 365 700“ nahrazuje číslem „72 600 365 700“, číslo „686 800 038 058“ se nahrazuje číslem „676 800 038 058“, číslo „67 972 681 089“ se nahrazuje číslem „66 472 681 089“, číslo „15 249 131 176“ se nahrazuje číslem „15 549 131 176“, číslo „43 810 880 286“ se nahrazuje číslem „48 810 880 286“, číslo „400 000 000“ se nahrazuje číslem „20 400 000 000“, číslo „163 718 347 439“ se nahrazuje číslem „223 018 347 439“ a číslo „1 618 118 723 753“ se nahrazuje číslem „1 688 318 723 753“.

        6.  V příloze č. 4 v kapitole 307 Ministerstvo obrany se číslo „75 500 365 700“ nahrazuje číslem „72 600 365 700“, číslo „50 159 314 720“ se nahrazuje číslem „47 432 772 658“, číslo „12 228 576 788“ se nahrazuje číslem „12 170 118 850“, číslo „12 226 435 948“ se nahrazuje číslem „12 167 978 010“, číslo „3 948 771 132“ se nahrazuje číslem „3 848 771 132“, číslo „514 996 969“ se nahrazuje číslem „499 996 969“, číslo „18 397 157 923“ se nahrazuje číslem „17 917 157 923“, číslo „6 462 296 928“ se nahrazuje číslem „6 271 664 928“, číslo „3 3 3 06 0 4 1 2“ se nahrazuje číslem „3 2 1 7 8 0 4 1 2“, číslo „12 883 704 738“ se nahrazuje číslem „12 403 704 738“ a číslo „18 204 584 587“ se nahrazuje číslem „16 141 584 587“.

        7.  V příloze č. 4 v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo „577 589 411 659“ nahrazuje číslem „552 589 411 659“, číslo „686 800 038 058“ se nahrazuje číslem „676 800 038 058“, číslo „570 502 848 138“ se nahrazuje číslem „545 502 848 138“, číslo „510 353 985 554“ se nahrazuje číslem „487 952 297 659“, číslo „60 148 862 584“ se nahrazuje číslem „57 550 550 479“, číslo „495 240 000 000“ se nahrazuje číslem „475 240 000 000“ a číslo „40 300 000 000“ se nahrazuje číslem „50 300 000 000“.

        8.  V příloze č. 4 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy se číslo „67 972 681 089“ nahrazuje číslem „66 472 681 089“ a číslo „8 973 113 598“ se nahrazuje číslem „7 473 113 598“.

        9.  V příloze č. 4 v kapitole 328 Český telekomunikační úřad se číslo „7 803 430 000“ nahrazuje číslem „803 430 000“ a číslo „7 767 920 000“ se nahrazuje číslem „767 920 000“.

        10.  V příloze č. 4 v kapitole 334 Ministerstvo kultury se číslo „15 249 131 176“ nahrazuje číslem „15 549 131 176“, číslo „8 209 238 110“ se nahrazuje číslem „8 509 238 110“ a číslo „5 171 013 582“ se nahrazuje číslem „5 471 013 582“.

        11.  V příloze č. 4 v kapitole 374 Správa státních hmotných rezerv se číslo „630 000 000“ nahrazuje číslem „30 000 000“.

        12.  V příloze č. 4 v kapitole 396 Státní dluh se číslo „43 810 880 286“ nahrazuje číslem „48 810 880 286“, číslo „42 626 169 129“ se nahrazuje číslem „181 126 169 129“ a číslo „-2 626 169 129“ se nahrazuje číslem „18 873 830 871“.

        13.  V příloze č. 4 v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv se číslo „3 691 500 000“ nahrazuje číslem „2 191 500 000“, číslo „400 000 000“ se nahrazuje číslem „20 400 000 000“, číslo „2 141 500 000“ se nahrazuje číslem „641 500 000“, číslo „185 000 000“ se nahrazuje číslem „20 185 000 000“ a číslo „0“ se nahrazuje číslem „20 000 000 000“.

        14.  V příloze č. 4 v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se číslo „832 600 470 800“ nahrazuje číslem „776 900 470 800“, číslo „163 718 347 439“ se nahrazuje číslem „223 018 347 439“, číslo „813 000 150 000“ se nahrazuje číslem „757 300 150 000“ a číslo „4 869 471 508“ se nahrazuje číslem „64 169 471 508“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU