120/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. března 2020 Nabývá účinnosti: 23. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
120

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu
zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
(nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)        Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Za § 11 nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního tele-vizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:


㤠11a

Dočasné přerušení procesu přechodu
zemského digitálního televizního vysílání
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2

        Lhůty pro vypnutí vysílače DVB-T uvedené v přílohách č. 1 až 4, pokud má být vypnutí provedeno do měsíců března až června 2020, se nepoužijí, s výjimkou lhůty pro vypnutí vysílače DVB-T velkého výkonu „JIHLAVA kanál 30“ uvedeného pod poř. č. 9 v příloze č. 3 k tomuto nařízení.“.


Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

MENU