120/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. března 2020 Nabývá účinnosti: 23. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
120

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu
zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2
(nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)        Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Za § 11 nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního tele-vizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU