119/2020 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. března 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. března 2020 Nabývá účinnosti: 1. května 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
119

ZÁKON
ze dne 10. března 2020,
kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu


Čl. I

        Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 204/2019 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o bankách
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU