103/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. března 2020 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
103

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků,
podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek
pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí
a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu        Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 1 odst. 2 a § 8a odst. 1 zákona:

Čl. I

        Přílohy č. 1 až 3 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
[podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona]
Příloha PDF (107 kB)


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
[podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona]
Příloha PDF (110 kB)


Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

Seznam dokladů vyžadovaných k povolení k vývozu určených výrobků
Příloha PDF (131 kB) ”.Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

MENU