103/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Částka: 039 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. března 2020 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
103

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků,
podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek
pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí
a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu        Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 1 odst. 2 a § 8a odst. 1 zákona:

Čl. I

        Přílohy č. 1 až 3 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU