100/2020 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %

Částka: 038 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 18. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. března 2020 Nabývá účinnosti: 18. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 1. července 2026
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
100

SDĚLENÍ
Ministerstva financí

ze dne 6. března 2020,
jímž se určují emisní podmínky pro
Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %        Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2020–2026 III, FIX % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

1.   Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %
Zkrácený název: SD-R ČR, FIX %, 26 III
Pořadové číslo emise: 122.
Jmenovitá hodnota: 1 Kč (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz k datu emise: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 16. 3. 2020
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 1. 7. 2025
Datum emise: 1. 7. 2020
Datum splatnosti: 1. 7. 2026
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005896

2.   Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.

. . .

Zavřít
MENU