90/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 220)

Částka: 035 Druh předpisu: Usnesení
Rozeslána dne: 15. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. března 2020 Nabývá účinnosti: 16. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs37/2020 Sb.

90

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 220
k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavuV návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Orgány ochrany veřejného zdraví, poskytovatelé zdravotnických záchranných služeb a poskytovatelé zdravotních služeb využívající na svém území pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1
Zavřít
MENU