75/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Částka: 032 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. března 2020 Nabývá účinnosti: 13. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
75

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat,
nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin        Vláda nařizuje podle § 154 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

        Na konci přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 453/2009 Sb. se na samostatný řádek doplňují slova „COVID-19“.


Čl. II

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

MENU