67/2020 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Částka: 028 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. března 2020 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 4. března 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
67

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 4. března 2020
o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2021 aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „klasifikace CZ-DRG“) pro použití v síti poskytovatelů akutní lůžkové péče. Klasifikace CZ-DRG byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., ze dne 31. července 2018, o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG, a aktualizována sdělením Českého statistického úřadu č. 253/2019 Sb., ze dne 27. září 2019.

        Klasifikace CZ-DRG (Czech – Diagnosis Related Groups) umožňuje klasifikovat pacienty v akutní lůžkové péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich hospitalizační pobyt.

. . .

Zavřít
MENU