65/2020 Sb.Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 %

Částka: 028 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 6. února 2020 Nabývá účinnosti: 12. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 13. března 2031
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
65

SDĚLENÍ
Ministerstva financí

ze dne 6. února 2020,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 %


        Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2020–2031, 1,20 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).

1.   Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí

. . .

Zavřít
MENU