61/2020 Sb.Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Částka: 026 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 5. března 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. února 2020 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
61

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2020
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima


        Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:


§ 1

        Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 860 Kč.


§ 2

        (1)  Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 550 Kč.

        (2)  Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně

a)   3 200 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,

b)   2 770 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,

c)   2 420 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,

d)   1 970 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU