60/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 25. února 2020 Nabývá účinnosti: 15. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2020,
kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019 Sb., k provedení § 5 odst. 7 písm. a), § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 9a odst. 5 písm. a), § 9b odst. 3 písm. a), § 21a odst. 5, § 27b odst. 9 písm. d) a e), § 59 odst. 6 písm. c), § 64c odst. 4 písm. b) a c) a § 70 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb., vyhlášky č. 313/2014 Sb., vyhlášky č. 164/2016 Sb., vyhlášky č. 18/2018 Sb. a vyhlášky č. 19/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. c), § 7 odst. 2 a § 8 odst. 1 větě první, odst. 2, 3, 5 a 6 se slovo „izolaci“ nahrazuje slovem „karanténě“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU