58/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 25. února 2020 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
58

VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2020,
kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost
odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 37 odst. 11 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb.:


Čl. I

        V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, se částka „1,20“ nahrazuje částkou „1,60“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

        Pro výpočet nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za první čtvrtletí roku 2020 se použije sazba podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU