51/2020 Sb.Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. února 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
51

ZÁKON
ze dne 29. ledna 2020
o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů
(zákon o územně správním členění státu)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ STÁTU


§ 1

Základní územně správní členění

        (1)  Území České republiky se pro výkon státní správy člení na správní obvody krajů.

        (2)  Správní obvod kraje s výjimkou správního obvodu hlavního města Prahy se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností.

        (3)  Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských újezdů.

        (4)  Území obce a území vojenského újezdu je vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.


§ 2

Další územně správní členění

        (1)  Prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny okresy.

        (2)  V hlavním městě Praze jsou na úrovni okresů vymezeny prostřednictvím správních obvodů městských částí obvody.


§ 3

Členění správních obvodů krajů
na správní obvody obcí s rozšířenou působností

        (1)  Správní obvod Středočeského kraje se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ STÁTU
§ 1 - Základní územně správní členění
§ 2 - Další územně správní členění
§ 3 - Členění správních obvodů krajů na správní obvody obcí s rozšířenou působností
§ 4 - Vymezení okresů
§ 5 - Vymezení obvodů hlavního města Prahy
§ 6 - Výkon působnosti některých obcí s rozšířenou působností mimo správní obvod
§ 7 - Zmocňovací ustanovení
§ 8 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o základních registrech
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 11  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU