45/2020 Sb.Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. února 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 12. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
45

ZÁKON
ze dne 30. ledna 2020
o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní z příjmů ve vztahu k Tchaj-wanu a spolupráci příslušných úřadů při správě daní.

        (2)  Úprava pravidel podle odstavce  1 je uvedena v příloze k tomuto zákonu.


§ 2

Sdělení o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k tomuto zákonu

        Ministerstvo financí vyhlásí ve Sbírce zákonů sdělení o skutečnosti, že si subjekty uvedené v čl. 28 odst. 1 přílohy k tomuto zákonu vzájemně oznámily, že je možné používat pravidla uvedená v příloze k tomuto zákonu, a o tom, od kdy se podle čl. 28 odst. 2 přílohy k tomuto zákonu tato pravidla použijí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Sdělení o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k tomuto zákonu
§ 3 - Sdělení o splnění podmínek pro pozastavení a ukončení používání přílohy k tomuto zákonu
§ 4 - Sdělení o splnění podmínek pro obnovení používání přílohy k tomuto zákonu
§ 5 - Účinnost
Příloha - USTANOVENÍ O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU
Zavřít
MENU