44/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. února 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 12. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
44

ZÁKON
ze dne 29. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě


Čl. I

        V bodě 2 přílohy č. 2 k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 118/2004 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).


ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST

Čl. II

        Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU