42/2020 Sb.Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava

Částka: 020 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. února 2020 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 7. února 2020 Nabývá účinnosti: 1. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
42

VYHLÁŠKA
ze dne 7. února 2020
o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava


        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 123/2017 Sb., a podle § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 123/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1
Vymezení zón ochrany přírody

        (1)  Vymezují se zóny ochrany přírody (dále jen „zóna“) Národního parku Šumava, a to včetně území, která nesplňují charakteristiku zón a neslouží k dosažení cíle zóny, ale jejich zařazení do jednotlivých zón je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny podle § 18 odst. 3 zákona. Dále se vymezuje charakteristika jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů ochrany.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Vymezení zón ochrany přírody
§ 2 - Účinnost
Příloha č. 1 - Charakteristika zón Národního parku Šumava
Příloha č. 2 - Grafické znázornění zón Národního parku Šumava
Zavřít
MENU