35/2020 Sb.Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Částka: 016 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 13. února 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 5. února 2020 Nabývá účinnosti: 15. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
35

VYHLÁŠKA
ze dne 5. února 2020
o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů
pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu        Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:


§ 1

        Územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Zrušuje se vyhláška č. 233/2019 Sb., o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu.


§ 3
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2020.


Ministr:
Mgr. Petříček, Ph.D., v. r.Příloha k vyhlášce č. 35/2020 Sb.

Územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Příloha PDF (293 kB)


MENU