29/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 014 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. února 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 21. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. ledna 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu
evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. a nařízení vlády č. 207/2016 Sb., se mění takto:

        1.  Příloha č. 451a zní:

Příloha č. 451a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Porta Bohemica
Příloha PDF (7603 kB) ”.


        2.  Za přílohu č. 625 se vkládá nová příloha č. 625a, která zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU