20/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Částka: 009 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 17. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 11. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
20

VYHLÁŠKA
ze dne 17. ledna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o krmivech        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 6, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10 a § 6 odst. 4 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb.

a zákona č. 209/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

        Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, se mění takto:

        1.  Pod nadpisy § 2 až 4 se text „§ 3 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 3 odst. 6“.

        2.  V § 2 odst. 2 se slova „s vyobrazením“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU