11/2020 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Částka: 004 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 14. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 23. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
11

SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví

ze dne 23. prosince 2019
o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin
pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen
poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb
poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění
a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen
individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití        Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 10. prosince 2019 byl schválen Cenový předpis 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenový předpis 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenový předpis 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

. . .

Zavřít
MENU