10/2020 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 9. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
10

VYHLÁŠKA
ze dne 9. ledna 2020,
kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy
spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace
a rozvoje železniční dopravní cesty        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 38b zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb.:


§ 1

        Vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty, se zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU