41/2020 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.

Částka: 041 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 18. března 2020 Autor předpisu:
Přijato: Nabývá účinnosti: 18. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb
uveřejněném v částce 37/2020 Sb.        V sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb. na straně 890 v úvodní větě bodu 2 mají místo slov „č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb.,“ správně být slova „č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.,“.

MENU