37/2020 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.

Částka: 037 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 16. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 16. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs41/2020 Sb.

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra1.   o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., o přijetí krizového opatření,

a

2.   o opravě tiskové chyby v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb., k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu


1a) V usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., v části „V. zakazuje“ bod 4 správně zní:

„4.   s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz samoobslužných prádelen a čistíren,“.

. . .

Zavřít
MENU