4/2020 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.

Částka: 004 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 14. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 14. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra

1. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance
a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb,

a

2. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 362/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb.,
o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti
k Policii České republiky (o policejním označení)        1. V příloze č. 2 k vyhlášce č. 361/2019 Sb. bod 2. správně zní:

2. Vyobrazení lícové strany průkazu

“.


        2. Název vyhlášky č. 362/2019 Sb. má v obsahu správně znít:

. . .

Zavřít
MENU