49/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Částka: 027 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 29. října 2019 Nabývá účinnosti: 26. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
49

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 2019 byla v Pretorii podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 1 dne 26. listopadu 2020 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 27 odst. 2 písm. a) a b).

        České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.SMLOUVA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU BOTSWANSKÉ REPUBLIKY O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU
. . .

Zavřít
MENU