45/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2017 Sb. m. s.

Částka: 024 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. října 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 16. října 2020 Nabývá účinnosti: 16. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
45

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2017 Sb.m.s.

        Třetí odstavec sdělení Ministerstva zahraničních věcí správně zní:

        „Změny příloh vstoupily v platnost podle článku XI odst. 5 Úmluvy dne 8. února 2015. Pro Českou republiku vstoupily v platnost na základě odstavce 6 téhož článku dne 22. května 2017.“.

MENU