41/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

Částka: 024 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 16. října 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
41

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2010 byla v Bruselu přijata Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, 21. února 2012.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 1 dne 2. srpna 2020 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

        České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÁ LETECKÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ
a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

Příloha PDF (1960 kB)


MENU