29/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

Částka: 017 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 31. července 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 10. července 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
29

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. července 2019 byl v Tbilisi podepsán Protokol mezi vládou České republiky a vládou Gruzie k provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 13 odst. 3 dne 1. července 2020.

        České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.PROTOKOL MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU GRUZIE K PROVÁDĚNÍ DOHODY MEZI EVROPSKOU UNIÍ A GRUZIÍ O ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ POBÝVAJÍCÍCH OSOB
Příloha PDF (494 kB)PROTOCOL BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND GEORGIA ON THE READMISSION OF PERSONS RESIDING WITHOUT AUTHORISATION
Příloha PDF (537 kB)

MENU