27/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích

Částka: 015 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. července 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. června 2020 Nabývá účinnosti: 15. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
27

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 12. června 2020 bylo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze oznámeno, že s odvoláním na článek 12 odst. 2 Dohody mezi vládou České re-publiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích1), bylo s účinností od 15. června 2020 odvoláno dočasné pozastavení provádění Dohody2).


_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, byla vyhlášena pod č. 5/1995 Sb.
2)
Oznámení o dočasném pozastavení provádění Dohody bylo vyhlášeno pod č. 18/2020 Sb.m.s.
MENU