26/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích

Částka: 015 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. července 2020 Autor předpisu:
Přijato: 12. června 2020 Nabývá účinnosti: 15. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
26

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 12. června 2020 bylo Velvyslanectví Polské republiky v Praze oznámeno, že s odvoláním na článek 12 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích1), bylo s účinností od 15. června 2020 odvoláno dočasné pozastavení provádění Dohody2).

_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 10. května 1993, byla vyhlášena pod č. 65/2013 Sb.m.s.
2)
Oznámení o dočasném pozastavení provádění Dohody bylo vyhlášeno pod č. 17/2020 Sb.m.s.
MENU