25/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje odvolání dočasného pozastavení provádění readmisní Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

Částka: 015 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. července 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. června 2020 Nabývá účinnosti: 18. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
25

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 12. června 2020 bylo Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze oznámeno, že s odvoláním na článek 16 odst. 3 Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)1), bylo s účinností od 18. června 2020 odvoláno dočasné pozastavení provádění Dohody2).
_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004, byla vyhlášena pod č. 102/2005 Sb.m.s.
2)
Oznámení o dočasném pozastavení provádění Dohody bylo vyhlášeno pod č. 16/2020 Sb.m.s.
MENU