22/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Částka: 013 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 11. června 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 9. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
22

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byly dne 9. října 2019 v Ženevě přijaty změny pravidel 4.18, 12.1bis, 15.2, 16.1, 20.5, 20.5bis, 20.6, 20.7, 20.8, 26quater, 40bis, 48.2, 51bis.1, 55.2, 57.2, 71.1, 82ter.1, 82quater.2, 94.1 a 96.2 Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

        Změny vstupují v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2020 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb. Změny Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci byly vyhlášeny pod č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m.s., č. 44/2002 Sb.m.s., č. 20/2004 Sb.m.s., č. 21/2004 Sb.m.s., č. 22/2004 Sb.m.s., č. 41/2005 Sb.m.s., č. 36/2006 Sb.m.s., č. 41/2008 Sb.m.s., č. 88/2008 Sb.m.s., č. 52/2009 Sb.m.s., č. 53/2010 Sb.m.s., č. 60/2011 Sb.m.s., č. 63/2012 Sb.m.s., č. 101/2012 Sb.m.s., č. 34/2014 Sb.m.s., č. 37/2015 Sb.m.s., č. 29/2016 Sb.m.s., č. 34/2017 Sb.m.s., č. 35/2017 Sb.m.s., č. 27/2018 Sb.m.s. a č. 34/2019 Sb.m.s.

. . .

Zavřít
MENU