21/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

Částka: 012 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. června 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
21

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2010 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení1).

        Správní ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 13 dne 1. června 2020.

        České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


_______________________________

1)
Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze dne 25. března 2010, byla vyhlášena pod č. 20/2020 Sb.m.s.SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SYRSKOU ARABSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
. . .

Zavřít
MENU