20/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení

Částka: 012 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. června 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
20

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2010 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení.

        Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Damašku dne 2. března 2020.

        Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 2 dne 1. června 2020.

        České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SYRSKOU ARABSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
Příloha PDF (672 kB)AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE SYRIAN ARAB REPUBLIC ON SOCIAL SECURITY
. . .

Zavřít
MENU