19/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. dubna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. února 2019 Nabývá účinnosti: 19. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
19

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. února 2019 byl v Bruselu přijat Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě.

        Jménem České republiky byl Protokol podepsán téhož dne.

        S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 25. října 2019.

        Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 19. března 2020 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.ACCESSION PROTOCOL
. . .

Zavřít
MENU