18/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. dubna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. března 2020 Nabývá účinnosti: 24. března 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 27/2020 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 15. června 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
18

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne dne 20. března 2020 bylo oznámeno Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, že s odvoláním na článek 12 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích1), podepsané v Bonnu dne 3. listopadu 1994, bylo českou stranou dočasně pozastaveno provádění Dohody s výjimkou článku 1, který se vztahuje na přebírání vlastních státních občanů.

Pozastavení provádění Dohody nabylo účinnosti dne 24. března 2020.

_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, byla vyhlášena pod č.
Zavřít
MENU