17/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 10. května 1993

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. dubna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. března 2020 Nabývá účinnosti: 20. března 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 26/2020 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 15. června 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
17

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 20. března 2020 bylo oznámeno Velvyslanectví Polské republiky v Praze, že s odvoláním na článek 12 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích1), podepsané v Praze dne 10. května 1993, bylo českou stranou dočasně pozastaveno provádění Dohody s výjimkou ustanovení článků 1 a 3, které se vztahují na přebírání vlastních státních občanů.

     Pozastavení provádění Dohody nabylo účinnosti dne 20. března 2020.

_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 10. května 1993, byla vyhlášena pod č.
Zavřít
MENU