16/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dočasném pozastavení provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsané v Praze dne 12. listopadu 2004

Částka: 011 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. dubna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 20. března 2020 Nabývá účinnosti: 21. března 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 25/2020 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 18. června 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
16

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 20. března 2020 bylo oznámeno Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze, že s odvoláním na článek 16 odst. 3 Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem1), podepsané v Praze dne 12. listopadu 2004, bylo českou stranou dočasně pozastaveno provádění Dohody s výjimkou těch jejích ustanovení, která se vztahují na přebírání vlastních státních občanů.

      Pozastavení provádění Dohody nabylo účinnosti dne 21. března 2020.

_______________________________
1)
Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004, byla vyhlášena pod č.
Zavřít
MENU