13/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

Částka: 009 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 5. července 2019 Nabývá účinnosti: 5. července 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
13

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. července 2019 byla u generálního tajemníka Rady Evropy uložena listina o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě o počítačové kriminalitě1).

        S odvoláním výhrady vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky odvolání výhrady podepsal.

        Výhrada k Úmluvě, že „v souladu s článkem 29 odst.  4 a článkem 42 Úmluvy Česká republika prohlašuje, že si vyhrazuje právo odmítnout žádost o uchování podle článku 29 Úmluvy v případech, kdy lze předpokládat, že by nebylo možno, ve vztahu k trestným činům jiným, než jsou ty, stanovené podle článků 2 až 11 Úmluvy, naplnit podmínku oboustranné trestnosti pro vyřízení žádosti o vzájemnou pomoc týkající se prohlídky nebo podobného přístupu, zajištění nebo podobného zabezpečení, nebo zpřístupnění uložených dat“, byla obsažena v ratifikační listině České republiky uložené u generálního tajemníka Rady Evropy dne 22. srpna 2013.

. . .

Zavřít
MENU