12/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví

Částka: 009 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 16. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
12

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. srpna 2019 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst.  1 dne 16. února 2020. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbylo platnosti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu a výměny informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Polskou republikou, podepsané ve Vratislavi dne 28. května 1997.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

. . .

Zavřít
MENU