12/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví

Částka: 009 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. srpna 2019 Nabývá účinnosti: 16. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


12

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. srpna 2019 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst.  1 dne 16. února 2020. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbylo platnosti Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Polské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení letového provozu a výměny informací o letech vojenských letadel v prostoru státní hranice mezi Českou republikou a Polskou republikou, podepsané ve Vratislavi dne 28. května 1997.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.


Zavřít
MENU