11/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)

Částka: 008 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 17. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
11

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb.m.s.        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 2019 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)1).

        Rozhodnutí vstupuje v platnost na základě svého článku 2 dne 1. dubna 2020 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

        Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


_______________________________
1)
Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU