10/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách

Částka: 007 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 21. února 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 25. května 2017 Nabývá účinnosti: 21. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
10

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2017 byla v Ulánbátaru podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

        Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 27 dne 21. února 2020.

        České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Mongolska O LETECKÝCH SLUŽBÁCH
Příloha PDF (1363 kB)AIR SERVICES AGREEMENT between the Government of the Czech Republic and the Government of Mongolia
Příloha PDF (1417 kB)


MENU