8/2020 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice

Částka: 005 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 6. února 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 1. října 2019 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
8

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2019 byla v Minsku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 6. ledna 2020.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice
Příloha PDF (310 kB)

MENU