370/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
370

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2019,
kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 304/2013 Sb., zákona č. 297/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V části osmé čl. IX bodě 2 se číslo „2019“ nahrazuje číslem „2021“.

        2.  V části osmé čl. IX bodě 4 úvodní části ustanovení se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2022“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU