366/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 152 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
366

ZÁKON
ze dne 11. prosince 2019,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        V § 391 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., se za slovo „vznikla“ vkládají slova „dětem v mateřských školách,“.


Čl. II

Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU