362/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
362

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení,
služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel,
plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
(o policejním označení)        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 22 odst. 4 a § 108 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky:


Čl. I

        V § 20 odst. 1 vyhlášky č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), se v úvodní části ustanovení číslo „2019“ nahrazuje číslem „2021“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU