362/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 19. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU