361/2019 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs4/2020 Sb.

361

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2019
o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly
elektronických komunikací a poštovních služeb        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 113 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., k provedení § 37 odst. 2 písm. a) zákona o poštovních službách:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Zrušovací ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor průkazu státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Příloha č. 2 - Vzor průkazu zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
Zavřít
MENU