361/2019 Sb.Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Částka: 151 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU